Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Mới nhất

Điều kiện cần để tạo được liên kết là?

Liên kết các bảng là nội dung tin học quan trọng mà học sinh cần nắm được trong chương trình tin học 12. Trong đó điều kiện cần để tạo được liên kết là gì là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Điều kiện cần để tạo được liên kết là
A. Phải có tối thiểu hai bảng

B. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi

C. Phải có tối thiểu một bảng mà một biểu mẫu
D. Tổng số bảng và mẫu hỏi tối thiểu là 2

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án A: Điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Liên kết bảng là khái niệm mới với học viên. Có thể thấy trong CSDL, những bảng thường có tương quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa những bảng được cho phép tổng hợp tài liệu từ nhiều bảng. Ngoài ra việc liên kết được tạo giữa những bảng sẽ giúp Microsoft Access : Quản lý tài liệu được hài hòa và hợp lý hơn ; Bảo vệ những ràng buộc toàn vẹn của tài liệu ; Cho phép tổng hợp tài liệu từ nhiều bảng ; triển khai cập nhập nội dung CSDL thuận tiện hơn, …

Có hai cách lập CSDL là lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết hoặc lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng. Tuy nhiên trường hợp nếu lập một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết  sẽ có những nhược điểm sau nhất định như dư thừa dữ liệu; Không đảm bảo sự nhất quán cho bảng dữ liệu.

Trong trường hợp lập CSDL thành những bảng với những cấu trúc tương ứng ta hoàn toàn có thể chỉ ra mối liên kết giữa những bảng với nhau nhằm mục đích để Access biết phải liên kết những bảng như thế nào khi kết xuất thông tin. Do đó điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có tối thiểu hai bảng trở lên. Các mối liên kết được biểu lộ trong hành lang cửa số Relationships, những thao tác : xem, tạo, sửa, xoá được thực thi ở đây .
Để tạo liên kết cho những bảng ta triển khai những bước sau :
Bước 1 : Xác định mối liên kết giữa hai bảng bằng cách : Xác trường chung giữa hai bảng và trường chung đó phải là khóa chính của tối thiểu một trong hai bảng ;
Bước 2 : Chọn thẻ Database Tools / chọn Relationships ;

Bước 3: Trong hộp thoại Show table ta chọn bảng để tạo liên kết và chọn Add/ xong ta chọn Close;

Bước 4 : Kéo thả trường chung qua lại giữa những bảng để tạo liên kết ;
Bước 5 : Trong hộp thoại Edit Relationships ta chọn Create để xác nhận tạo liên kết ;
Do đó đáp án đúng cho câu hỏi điều kiện cần để tạo được liên kết là đáp án A. điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có tối thiểu hai bảng .

Source: https://top1chiase.com
Category: Chung

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.