Chủ Nhật, Tháng Năm 28, 2023

Mới nhất

Duet | Trung tâm Trợ giúp TikTok

Lựa chọn nội dung

Duet cho phép bạn đăng video của mình song song với video của một nhà sáng tạo khác trên TikTok. Mỗi bản Duet bao gồm hai video phát đồng thời ở chế độ chia đôi màn hình.
Xin lưu ý, bạn phải có tài khoản công khai để cho phép người khác Duet với video của bạn.

Trong phần cài đặt, bạn có thể lựa chọn những ai có thể Duet với video của bạn:
Trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản, bạn có thể chọn những ai có thể Duet với video của bạn:
•  Mọi người: Nếu bạn chọn Mọi người và bạn đã bật tính năng Duet, thì bất kỳ ai cũng có thể Duet với video của bạn.
•  Bạn bè: Nếu bạn chọn Bạn bè và bạn đã bật tính năng Duet, thì chỉ bạn bè của bạn mới có thể Duet với video của bạn. Bạn bè là những người trên TikTok mà bạn follow và họ cũng follow bạn.
Bạn có thể tắt Duet đồng thời trên tất cả các video hiện có của mình trong cài đặt quyền riêng tư. Điều này có nghĩa là bạn không phải truy cập riêng lẻ từng video để tắt Duet.

Bạn có thể bật hoặc tắt Duet cho từng video:
Bạn có thể bật hoặc tắt Duet trước khi đăng video hoặc bật/tắt Duet cho video hiện có.
•  Nếu bạn bật Duet: Nhóm người mà bạn đã chọn trong cài đặt Duet cho tất cả video của bạn đều có thể Duet với video này. Ví dụ: nếu bạn chọn chỉ cho phép Bạn bè Duet với tất cả các video của bạn, thì nếu bạn bật Duet cho một video, chỉ Bạn bè của bạn mới có thể Duet với video này.
•  Nếu bạn tắt Duet: Người khác không thể Duet với video của bạn.

Những điều cần biết khi bạn cho phép người khác Duet với video của bạn:
•  Cài đặt quyền riêng tư của một người sẽ quyết định những ai có thể xem, bình luận, tải về hoặc tương tác với Duet.
•  Bản Duet sẽ chỉ xuất hiện trên hồ sơ của người quay Duet. Video gốc của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn. 
•  Nếu bạn cho phép người khác Duet với video của mình nhưng sau đó thay đổi cài đặt để giới hạn những người có thể sử dụng video của bạn hoặc bạn xóa video của mình, thì mọi bản Duet hiện có mà đã tạo trước đó sẽ vẫn còn trên TikTok. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối lo ngại nào, bạn có thể  báo cáo video.

Nếu bạn dưới 18 tuổi:
Vui lòng xem cài đặt Riêng tư và An toàn dành cho người dùng dưới 18 tuổi để biết thêm thông tin chi tiết về cài đặt Duet của bạn.

Tạo Duet với video của người khác

1. Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên phải video mà bạn muốn Duet.
2. Nhấn vào Duet ở phía dưới.
3. Nhấn vào các tùy chọn quay phim ở phía bên phải.
4. Nhấn vào nút màu đỏ để bắt đầu và dừng bản ghi của bạn, rồi nhấn vào dấu kiểm.
5. Chỉnh sửa video của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp.
6. Điều chỉnh cài đặt của bạn, viết chú thích rồi nhấn vào Đăng.
Lưu ý: Không phải tất cả video đều bật Duet. 

Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Duet cho tất cả video của bạn

Chọn những ai có thể Duet với video của bạn:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Duet.
5. Bên dưới mục Những ai có thể Duet với video của bạn, hãy chọn những người mà bạn muốn cho phép Duet. 

Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Duet cho một trong các video của bạn

Trước khi bạn đăng video:
Trong bước cuối cùng trước khi đăng video, bạn có thể lựa chọn xem có muốn người khác Duet với video này hay không.
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở cạnh mục Cho phép Duet để bật hoặc tắt tính năng này.

Đối với một video hiện có:
1. Đi đến video mà bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video trên hồ sơ của mình.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới.
4. Bên cạnh mục Cho phép Duet, nhấn vào biểu tượng khóa chuyển để bật hoặc tắt tính năng này.



Trang này có hữu ích không?

Source: https://top1chiase.com
Category: Chung

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.