Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023

Mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại từ A – Z

Đóng góp bởi Mai Thanh Duy

Cập nhật 26/09/2021

Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại để hỗ trợ bạn học hoặc họp online ngay trên ứng dụng Microsoft Teams nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại từ A – Z.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại từ A - Z

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại từ A – Z

Bài hướng dẫn được thực hiện trên điện thoại iPhone X và bạn có thể thực hiện các bước tương tự với các điện thoại Android.

1. Cách đăng ký, đăng nhập tài khoản Microsoft Teams

Cách đăng ký tài khoản Microsoft Teams

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, chọn Đăng ký miễn phí.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, chọn Đăng ký miễn phí

Mở ứng dụng Microsoft Teams, chọn Đăng ký không tính tiền

Bước 2: Nhập tài khoản Gmail/tài khoản Outlook/Số điện thoại/Microsoft Office để đăng ký > Chọn Tiếp theo.

Nhập tài khoản để đăng ký > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”925″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//3-800×925-800×925.png” title=”Nhập tài khoản để đăng ký > Chọn Tiếp theo” width=”800″/></p>
<p>Nhập thông tin tài khoản để ĐK > Chọn Tiếp theo</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Nhập <strong>Mật khẩu</strong> cho tài khoản > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>.</p>
<p class=Nhập Mật khẩu cho tài khoản > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”1099″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//4-800×1099-800×1099.png” title=”Nhập Mật khẩu cho tài khoản > Chọn Tiếp theo” width=”800″/></p>
<p>Nhập Mật khẩu cho thông tin tài khoản > Chọn Tiếp theo</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Nhập <strong>Họ và Tên</strong> của bạn > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>.</p>
<p class=Nhập Họ và Tên của bạn > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”1019″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//5-800×1019-800×1019.png” title=”Nhập Họ và Tên của bạn > Chọn Tiếp theo” width=”800″/></p>
<p>Nhập Họ và Tên của bạn > Chọn Tiếp theo</p>
<p><strong>Bước 5:</strong> Nhập <strong>Quốc gia</strong> và <strong>Ngày sinh</strong> của bạn vào mục tương ứng > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>.</p>
<p class=Nhập Quốc gia và Ngày sinh của bạn vào mục tương ứng > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”995″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//6-800×995-800×995.png” title=”Nhập Quốc gia và Ngày sinh của bạn vào mục tương ứng > Chọn Tiếp theo” width=”800″/></p>
<p>Nhập Quốc gia và Ngày sinh của bạn vào mục tương ứng > Chọn Tiếp theo</p>
<p><strong>Bước 6:</strong> Nhập <strong>Mã xác minh</strong> được gửi về số điện thoại hoặc Gmail > Chọn <strong>Tiếp theo</strong>. Sau đó ứng dụng sẽ tự động đăng nhập và đi đến giao diện chính.</p>
<p class=Nhập Mã xác minh được gửi về số điện thoại hoặc Gmail > Chọn Tiếp theo” class=”lazy” height=”915″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//7-800×915-800×915.png” title=”Nhập Mã xác minh được gửi về số điện thoại hoặc Gmail > Chọn Tiếp theo” width=”800″/></p>
<p>Nhập Mã xác định được gửi về số điện thoại hoặc Gmail > Chọn Tiếp theo</p>
<h4><span class=Cách đăng nhập tài khoản Microsoft Teams

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, chọn Đăng nhập bằng tài khoản khác.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, chọn Đăng nhập bằng tài khoản khác

Mở ứng dụng Microsoft Teams, chọn Đăng nhập bằng thông tin tài khoản khác

Bước 2: Nhập Số điện thoại/Gmail/Skype/Microsoft đã đăng ký trước đó > Chọn Đăng nhập.

Nhập Số điện thoại/Gmail/Skype/Microsoft đã đăng ký trước đó > Chọn Đăng nhập” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//9-596×1020-596×1020.png” title=”Nhập Số điện thoại/Gmail/Skype/Microsoft đã đăng ký trước đó > Chọn Đăng nhập” width=”596″/></p>
<p>Nhập Số điện thoại / Gmail / Skype / Microsoft đã ĐK trước đó > Chọn Đăng nhập</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Nhập <strong>Mật khẩu</strong> của tài khoản đã đăng ký > Chọn <strong>Đăng nhập</strong>.</p>
<p class=Nhập Mật khẩu của tài khoản đã đăng ký > Chọn Đăng nhập” class=”lazy” height=”871″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//10-800×871-800×871.png” title=”Nhập Mật khẩu của tài khoản đã đăng ký > Chọn Đăng nhập” width=”800″/></p>
<p>Nhập Mật khẩu của thông tin tài khoản đã ĐK > Chọn Đăng nhập</p>
<h3><span class=2. Cách tạo nhóm, lớp học trên Microsoft Teams

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm ở góc dưới > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//5dcbc170619894c6cd89copy-675×1200-675×1200-1.png” title=”Nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm” width=”675″/></p>
<p>Nhấn vào hình tượng Nhóm > Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Tạo nhóm mới</strong>.</p>
<p class=Chọn Tạo nhóm mới

Chọn Tạo nhóm mới

Bước 3: Tại mục Tạo nhóm, sẽ có 3 thông tin bạn cần thiết lập:

  • Tên nhóm: đặt tên cho nhóm của bạn.
  • Mô tả: giới thiệu tất cả các thông tin về nhóm.
  • Quyền riêng tư: thiết lập quyền riêng tư cho nhóm là Riêng tư (Chỉ chủ sở hữu nhóm mới có thể thêm thành viên) hoặc Công khai (Mọi người đều có thể tham gia vào nhóm).

Tại mục Tạo nhóm, sẽ có 3 thông tin bạn cần thiết lập

Tại mục Tạo nhóm, sẽ có 3 thông tin bạn cần thiết lập

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải (Đối với Android). Đối với iOS, nhấn Xong ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải

Nhấn vào hình tượng dấu tích ở góc trên bên phải

3. Cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams

Bước 1: Sau khi tham gia lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Sau khi tham gia lớp học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Sau khi tham gia lớp học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm

Bước 2: Chọn Chia sẻ.

Chọn Chia sẻ

Chọn Chia sẻ

Bước 3: Chọn Chia sẻ màn hình.

Chọn Chia sẻ màn hình

Chọn Chia sẻ màn hình hiển thị

Bước 4: Chọn Bắt đầu truyền phát.

Chọn Bắt đầu truyền phát

Chọn Bắt đầu truyền phát

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng trình bày.

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng trình bày

Để dừng san sẻ màn hình hiển thị, chọn Dừng trình diễn

Chọn OK.

Chọn OK

Chọn OK

4. Cách tìm kiếm, tham gia nhóm, lớp học trên Microsoft Teams

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//b3275355d1ad24f37dbccopy-555×1200-555×1200.png” title=”Nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng” width=”555″/></p>
<p>Nhấn vào hình tượng Nhóm > Nhấn vào hình tượng dấu cộng</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Chọn <strong>Tham gia nhóm bằng mã</strong>.</p>
<p class=Chọn Tham gia nhóm bằng mã

Chọn Tham gia nhóm bằng mã

Bước 3: Nhập mã nhóm vào ô Nhập mã > Chọn Tham gia.

Nhập mã nhóm vào ô Nhập mã > Chọn Tham gia” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//c23cac422ebadbe482abcopy-555×1200-555×1200.png” title=”Nhập mã nhóm vào ô Nhập mã > Chọn Tham gia” width=”555″/></p>
<p>Nhập mã nhóm vào ô Nhập mã > Chọn Tham gia</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Phiên bản Microsoft Teams trên điện thoại chỉ hỗ trợ việc tìm nhóm bằng mã nhóm.</p>
<h3><span class=5. Cách giơ tay trên Microsoft Teams khi học, họp online

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, tại phòng học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Tại phòng học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào hình tượng dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn biểu tượng giơ tay.

Chọn biểu tượng giơ tay

Chọn hình tượng giơ tay

Bước 3: Để bỏ giơ tay bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Để bỏ giơ tay bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Để bỏ giơ tay bạn chỉ cần nhấn vào hình tượng dấu 3 chấm

Bước 4: Chọn Hạ thấp tay.

Chọn Hạ thấp tay

Chọn Hạ thấp tay

6. Cách ghi lại cuộc họp trên Microsoft Teams

Bước 1: Mở ứng dụng Microsoft Teams, sau khi tham gia vào lớp học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Sau khi tham gia vào lớp học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Sau khi tham gia vào lớp học, họp trực tuyến nhấn vào hình tượng dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn Bắt đầu ghi.

Chọn Bắt đầu ghi

Chọn Bắt đầu ghi

Bước 3: Để dừng ghi lại cuộc họp, học online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Để dừng ghi lại cuộc họp, học online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Để dừng ghi lại cuộc họp, học trực tuyến nhấn vào hình tượng dấu 3 chấm

Bước 4: Chọn Dừng ghi.

Chọn Dừng ghi

Chọn Dừng ghi

Nếu bạn muốn xem lại bản ghi, bạn chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp online > Chọn Xem thêm.

Bạn chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp online > Chọn Xem thêm” class=”lazy” height=”1200″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1384520//50fdb10a2bf3dead87e2copy-675×1200-675×1200.png” title=”Bạn chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp online > Chọn Xem thêm” width=”675″/></p>
<p>Bạn chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp trực tuyến > Chọn Xem thêmBài viết trên đã hướng dẫn cho những bạn cách sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại từ A – Z. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !</p></div>
<div style=

Source: https://top1chiase.com
Category: Chung

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.