Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Mới nhất

Giải thích tại sao Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh khai thác kinh tế biển

Các đại biểu tham gia đã nhìn nhận, bàn luận về tiềm năng, lợi thế của biển hòn đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ ; xác lập tình hình và những góp phần lúc bấy giờ của KH&CN so với phát triển kinh tế tài chính biển trong vùng ; đồng thời xác lập vị trí và vai trò của KH&CN trong phát triển vững chắc kinh tế tài chính biển .Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, phát triển kinh tế tài chính biển luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan trọng chăm sóc với nhiều chủ trương chủ trương đã được phát hành. Trong đó, vùng duyên hải Nam Trung Bộ được xác lập là một trong 4 vùng trọng tâm trong kế hoạch phát triển vững chắc kinh tế tài chính biển .Trong 10 năm qua, kể từ khi Nghị quyết số 09 – NQ / TW được tiến hành, góp phần của những tỉnh, thành phố duyên hải Nam Trung Bộ vào GDP cả nước luôn đạt tỉ lệ cao, trong đó có sự góp phần của những khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, những cơ sở công nghiệp quan trọng ven biển ( TT chế biến dầu, khí, nhiệt điện, sản xuất thép … ) .

Kinh tế thuần biển, gồm khai thác và chế biến dầu khí trên biển, hàng hải, nuôi trồng và khai thác hải sản, du lịch biển, tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc gia với mức đóng góp vào GDP cả nước đạt khoảng 10%.

Đạt được những hiệu quả trên, ngành KH&CN đã góp phần một phần không nhỏ. Đặc biệt những khu công trình nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong kinh tế tài chính biển khu vực Nam Trung Bộ đã đem lại những tác động ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế tài chính – xã hội .Nhiều đại biểu cho rằng vùng duyên hải Nam Trung Bộ là vùng biển giàu sinh vật biển, có nhiều cảng nước sâu là tiền đề phát triển kinh tế tài chính biển theo quy mô cảng-đô thị-biển. Đây cũng là nơi có triển vọng du lịch lớn, tập trung chuyên sâu vào du lịch biển hòn đảo, sinh thái xanh. Ngoài ra, tiềm năng nguồn năng lượng gió biển và sóng biển cũng rất đáng kể .

Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn vất vả trong phát triển bền vững và kiên cố nên chưa được phát huy khá đầy đủ lợi thế, tiềm năng ; phát triển 1 số ít ngành kinh tế tài chính biển mũi nhọn chưa cung ứng với yên cầu của thực tiễn. Một số tài nguyên biển bị khai thác quá mức ; đa dạng sinh học biển bị suy giảm ; khoa học và công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực biển chưa trở thành tác nhân then chốt trong phát triển vững chắc kinh tế tài chính biển …

  1. TS Nguyễn Chu Hồi (ĐHQG Hà Nội) cho rằng phát triển vùng biển Nam Trung Bộ đòi hỏi phải thay đổi tầm nhìn, xoá bỏ định kiến trong chiến lược phát triển kinh tế biển theo hướng chuyển từ “nâu” sang “xanh lam” (tức là từ nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch), hướng tới phát triển bền vững và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy cơ hội, khắc phục thách thức để kinh tế biển vùng này bứt phá trong dài hạn. Để làm được điều đó thì cần đầu tư nhiều hơn cho KH&CN cũng như đổi mới phương thức đầu tư từ các nguồn lực quốc tế và lĩnh vực tư nhân trong nước.

Theo ông Nguyễn Chu Hồi, cần phải nghiên cứu cơ chế, chính sách mới đối với các khu kinh tế biển; chương trình hiện đại hoá đội tàu đánh bắt xa bờ, tăng sức mạnh liên kết trên biển; áp dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch thuỷ sản; phát triển và chuyển giao công nghệ nuôi biển; xây dựng các khu, làng khoa học- công nghệ biển quốc tế để thu hút các nhà khoa học uy tín quốc tế, có trình độ cao vào làm việc.

Các đại biểu đã nêu nhiều giải pháp để KH&CN phát triển can đảm và mạnh mẽ hơn, Giao hàng có hiệu suất cao hơn cho phát triển vững chắc kinh tế tài chính biển trong vùng nói riêng cũng như cho kế hoạch phát triển kinh tế tài chính biển của cả nước như thực thi tìm hiểu cơ bản, tổng hợp vùng biển Nam Trung Bộ ; hiện đại hóa hạ tầng ven biển, hòn đảo ; vận dụng và phát triển công nghệ tiên tiến dữ gìn và bảo vệ sau thu hoạch thủy hải sản ; phát triển những quy mô khai thác muối, sản xuất giống thủy hải sản chất lượng cao ; thu gom, phân loại, giải quyết và xử lý rác thải biển, trấn áp và bảo vệ môi trường tự nhiên biển, đặc biệt quan trọng là rác thải nhựa .Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết trong thời hạn tới, để KH&CN thực sự có vai trò thôi thúc phát triển nền kinh tế tài chính biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ cần liên tục tăng cường tuyên truyền, không cho nhằm mục đích có sự thông suốt trong nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tài chính biển cũng như vai trò của KH&CN so với sự phát triển kinh tế tài chính biển của vùng từ TW đến địa phương ; từ cán bộ cho đến người dân và doanh nghiệp .Phát triển kinh tế tài chính biển ở Nước Ta nói chung và kinh tế tài chính biển ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng không hề vững chắc nếu không có vai trò của KH&CN, đặc biệt quan trọng trong toàn cảnh quy đổi cơ bản sang nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa ; hội nhập quốc tế sâu, rộng ; đổi khác khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra can đảm và mạnh mẽ với những tác động ảnh hưởng nhanh, nhiều chiều so với nền kinh tế tài chính nước ta .

Source: https://top1chiase.com
Category: Du lịch

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.